VANDAAG: inloopbijeenkomst rioolrenovatie Ministerbuurt

Voor omwonenden is er vandaag tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd bij wijkcentrum Stervoorde. Zij kunnen hier informatie krijgen over wat de rioolwerkzaamheden inhouden en hoe dit wordt aangepakt. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. Ook wordt verteld wat allemaal in het riool wordt aangetroffen. Van billendoekjes, verf, medicijnen en frituurolie. Producten die rioolwaterzuivering erg kostbaar maken. Elk gezin betaalt per jaar zo’n 150 euro per jaar. De gemeente heeft een onderwijsprogramma gemaakt, dat allereerst de Steenvoordeschool zal gaan gebruiken om de kinderen bewust te maken wat er niet in een riool thuis hoort.
“Het rioolstelsel in de minsterbuurt Oost en West bestaat uit 3,5 kilometer riool. Dit deel moet voor het einde van 2015 zijn gerenoveerd. Het noordelijke van de Minsterbuurt wordt in 2016 uitgevoerd”, vertelt projectleider Bjorn Berendijk, die er vanmiddag ook is om alle vragen te beantrwoorden.

De eerste fase van de renovatie in de Ministerbuurt bestaat uit reinigen, inspecteren en inmeten van de riolering. Dit duurt ongeveer twee weken en heeft plaats in de maand september. Ongeveer vier weken na de eerste fase zijn de ‘kousen’ op maat gefabriceerd en kunnen worden ingebracht in de oude rioolbuizen. Deze werkzaamheden duren ongeveer acht weken en hebben plaats in oktober en november. Twee weken na het inbouwen van de ‘kousen’ heeft de eindcontrole plaats. Dit is de laatste fase.

Tijdens de werkzaamheden zal er verkeershinder zijn door de aanwezigheid van reinigingsvoertuigen. Meestal worden er aan twee of drie straten per dag gewerkt. Omwonenden zullen mogelijk te maken hebben met overlast. Geadviseerd wordt de wc deksels zoveel mogelijk gesloten te houden Bewoners wordt gevraagd het lozen van afvalwater, in de periode dat er in de straat wordt gewerkt, te beperken