Godfried Bomansschool volgt zwarte pieten besluit Laurentius Stichting

Gisteren ontvingen ouders van de leerlingen van de Godfried Bomansschool in Rijswijk het eerste sinterklaasjournaal in de brievenbus. De pietendiscussie is ook dit jaar weer in alle hevigheid losgebarsten en heeft tot gevolg dat de Laurentius Stichting, waaronder de Godfried Bomansschool valt heeft besloten om Zwarte Piet te verbannen op het traditionele kinderfeest in december. De werkgroep die Sinterklaas voorbereidt, bestaande uit ouders van de Ouderraad en leerkrachten, zullen in goed overleg, samen met de directie invulling gaan geven aan het feest dat op 4 december op de school gehouden gaat worden.
Directeur Karin van den Berg van de Godfried Bomansschool heeft aan de ouders gemeld dat ze er van overtuigd is en alle vertrouwen heeft dat er hoe dan ook een mooi feest gemaakt zal worden voor de kinderen van de school.

De reden voor de keuze om Zwarte Piet te bannen heeft volgens de Laurentius Stichting te maken met de discriminerende aspecten die als kwetsend ervaren kunnen worden. Het zou hierbij gaan om de zwarte huidskleur, het kroeshaar, de gouden oorringen en de dikke rode lippen. Ook zou Zwarte Piet ‘dom’ zijn en gezien worden als ‘zwarte knecht’.

De Haagse schoolbesturen zijn van mening dat met het oog op het maatschappelijk debat en met in achtneming van de kwetsende aspecten een aanpassing van het Sinterklaasfeest noodzakelijk is op de onderdelen die hierboven genoemd zijn.