Ook wethouders met de billen bloot

Burgers eisen anno 2015 het recht te weten wat er met gemeenschapsgeld gebeurt. Dat geldt ook voor het declaratiegedrag van ministers, kamerleden, statenleden, gedeputeerden en wethouders. Net als bij de Provinciale Staten al is opgezet, vroeg Jessica van Batenburg raadslid van Beter voor Rijswijk, voor de zomer ook in Rijswijk een declaratieregister voor declaraties van wethouders. Dat is inmiddels toegezegd. “Het is belangrijk dat het een openbaar register is, dat door iedereen kan worden bekeken. Dat register kan dan op de gemeentelijke website komen. Deze openheid zorgt voor transparantie,” zegt Jessica.
In het openbare declaratieregister van de Provinciale Staten wordt een overzicht gegeven van vergoedingen en declaraties van de gedeputeerden en de Statenleden. De declaraties van de Statenleden zijn gesplitst in OV-kosten, kosten voor autokilometers en overige onkosten. Voor de gedeputeerden wordt een overzicht gegeven van de kosten voor abonnementen, contributies, lidmaatschappen, representatie, telefonie, cursussen en reis- en verblijfskosten.

Subsidieregister
Ook wil Jessica van Batenburg dat er een openbaar subsidie register komt, waarin staat welke instellingen in Rijswijk subsidie krijgen en hoeveel. En ook wat de gesubsidieerde instelling ervoor doet. “Nu er zoveel wordt bezuinigd met gevolgen voor de burger, heeft die burger er ook recht op te weten waar het subsidiegeld naartoe gaat”.