Aanpassing school voor door brand getroffen kinderen

Eind juli is het schoolgebouw aan de Burgemeester Elsenlaan door de gemeente aangedragen als alternatieve locatie. Om het gebouw, dat is ingericht voor voortgezet onderwijs, geschikt te maken voor basisonderwijs dient het gebouw hiervoor aangepast te worden. De aannemer liet de gemeente deze week weten dat de uit te voeren noodzakelijke aanpassingen meer tijd in beslag gaan nemen dan gewenst.
Om duidelijkheid te krijgen over de planning van de werkzaamheden, wordt momenteel onderzoek uitgevoerd in het schoolgebouw. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar de bouwtechnische kwaliteit, bouwkundige aanpassingen en eventueel aanwezig asbest in vloeren en muren. In oude schoolgebouwen is vrijwel altijd asbest aanwezig. Zolang asbest niet bewerkt wordt, levert het geen direct gevaar op voor mens en milieu. Zodra er wel in muren en vloeren moet worden gebroken, dient vooraf asbestsanering plaats te vinden.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn medio volgende week bekend. Een voorlopige conclusie is dat de school aan de Burgemeester Elsenlaan niet na de zomervakantie gereed is. Ten behoeve van de start direct na de schoolvakantie bereiden B&W daarom in overleg met de schoolbesturen overbruggingsmaatregelen voor.

Nadere berichtgeving volgt zodra meer bekend is over de tijdelijke huisvesting voor 2 jaar en/of de overbruggingslocatie.