Wijkcentrum Oude Raadhuis, de zoete inval

Het ligt centraal in het oude Rijswijk, wijkcentrum het Oude Raadhuis. De plek waar iedereen, jong of oud, welkom is. Voor een kop koffie, nog steeds een euro, voor een praatje of een warme maaltijd. Al heel wat buurtgenoten hebben de weg hiernaartoe al gevonden. Even het huis uit. Sinds acht weken zorgt het Leger des Heils voor de catering. “Wij hebben ervaring met leerwerktrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vaak kwetsbare mensen. Wij vinden meedoen erg belangrijk. Voor alle wijkbewoners. Ook in deze keuken werken cliënten die we begeleiden,” vertelt Anneke Verhagen afdelings manager van het Leger des Heils.

Tot voor kort deed Welzijn Rijswijk zelf de horeca in het Oude Raadhuis. “Het welzijnswerk is veranderd. Had je het vroeger over de kaartclub, tafeltennis en knutselen, nu is de complexiteit enorm toegenomen”, legt Miriam Bryson, directeur Welzijn Rijswijk uit. “De mensen moeten langer thuis wonen en hebben veel meer individuele begeleiding nodig. We hebben in ons dagelijks werk te maken met mensen die financiële problemen hebben, eenzaamheid, sociaal geen netwerk hebben en tegelijkertijd met actieve burgers die iets willen doen. Dat vraagt veel van de sociale werkers in de begeleiding van mensen op het gebied van activiteiten doen, oplossen van problemen en het opdoen van contacten. In plaats van het oplossen voor de persoon leren we tegenwoordig mensen het zelf te doen. Deze werkwijze vraagt meer tijd maar is daarentegen veel duurzamer.

In ons werk zoeken we continu naar slimme vormen van samenwerking die onze dienstverlening ten behoeve van de samenleving versterkt. Door de lange ervaring die het Leger heeft opgedaan met sociale restaurants zorgen zij ervoor dat een grotere groep mensen uit de buurt bij het Oude Raadhuis kunnen binnenlopen voor gezelligheid of een warme maaltijd. De mogelijkheid om een maaltijd te gebruiken en een gebakje te nuttigen bij de koffie is nieuw. De samenwerking met het Leger des Heils voegt zo waarde toe voor de Rijswijkse gemeenschap. De sociaal werkers van Welzijn Rijswijk hebben daardoor meer tijd voor de wijkgenoten die extra aandacht nodig hebben in plaats dat zij zalen klaarzetten en koffie schenken.