Werkzaamheden Generaal Spoorlaan verlopen volgens planning

Elke dag vordert het werk op de Generaal Spoorlaan. Een groot project met veel aspecten en een ingewikkelde planning want de werknemers moeten elkaar niet in de weg lopen. Een aantal bomen wijkt voor de leidingen. De riolering en leidingen voor gas en water worden vervangen. Dan het bovengrondse deel. De omgeving wordt opnieuw ingericht, zodat die beter voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Denk aan meer ruimte voor groen en waar mogelijk ondergrondse afvalcontainers. In het plan zijn de suggesties en opmerkingen van bewoners meegenomen. Hiermee kon een breed gedragen plan worden uitgewerkt. Hierbij al een overzicht van het werk tot nu toe. De foto’s zijn gemaakt door de gemeente-fotograaf.