Voortbestaan Rijswijkse huismussen in gevaar

Het aantal mussen loopt sinds 2015 sterk terug, aldus de Vogelbescherming. In de Rijswijkse Plaspoelpolder daalde het aantal van 30 mussen in 2014 naar nog maar 10 nu. Vroeger broedden ze massaal onder de daken van huizen en zochten op velden naar voedsel. Veel daken zijn door moderne woningbouw voor de huismus ontoegankelijk geworden en groengebieden maakten plaats voor woningbouw.

Actie is noodzakelijk om de afname een halt toe te roepen. Op gemeenten en bouwbedrijven wordt een beroep gedaan zodat de omgeving huismusvriendelijker gemaakt kan worden. De mus maakt het liefst een nest maken op een huis met een pannendak waar ze een holte zoeken. Gaten en muurnissen in gebouwen of bomen zijn geschikt.

Strooi broodkruimels en kaaskorstjes die ze kunne eten en in de winter Speciaal vogelvoer, aangevuld met vetbollen en pindanetjes in de winter.

Geef de mus onderdak. Mussen broeden graag onder dakpannen. Helaas is de toegang tot de onderste reeks pannen vaak afgesloten door gaas. Door deze barrière een rij naar boven te plaatsen, kunnen mussen weer een nest maken onder de onderste rij pannen. Je kunt ook speciale mussenvide (foto-inzet) op uw dak zetten, en hoe meer hoe beter. Mussen broeden namelijk graag met meerdere paartjes bij elkaar.

Met deze lijst maatregelen kan het zorgwekkende tij worden gekeerd zodat de huismus weer een vertrouwd beeld gaat vormen in ons leefmilieu, precies daar waar hij hoort. Bij ons.