Vernieuwende  ideeën in De Compagnie

Vrijdag 28 oktober vanaf 15.30 uur is alweer voor de 9e keer De Leeuwenkuil in De Copagnie aan de Geestbrugkade 32. De Leeuwenkuil is een interactieve brainstormsessie waarbij ondernemers met innovatieve ideeën bijeen komen in De Compagnie. Dit keer is het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De middag begint met een aantal pitches van twee minuten waarin een bedrijf of idee gepresenteerd wordt. De overige aanwezigen kiezen vervolgens bij welk idee zij hun input willen geven. Samen met een procesbegeleider worden vanuit hun expertise en ervaring de verschillende ideeën vervolgens in kleinere groepen samen uitgewerkt en wordt gezocht naar meerwaarde voor alle betrokkenen. Na afloop is er een gezelllge borrel om na te praten.

Tanja Langmuur is de eerste pitcher. Zij is bij de gemeente matchmaker tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers. Zij zal begin volgend jaar starten met ‘de Rijswijkse Uitdaging’; dit wordt een ondernemers netwerk dat stichtingen, maatschappelijke organisaties en scholen helpt hun ‘vraagstukken’ op te lossen. Zij zoekt mensen en organisaties om mee te denken.

Ook zal de Stichting wooninitiatief “de Blauwe Parel” het woord nemen. Hun doel is om een voorziening tot stand te brengen waarin jonge mensen met en zonder beperking kunnen wonen en werken. Hierbij zoeken ze onder andere geïnteresseerde ondernemers en meedenkers.

Wilt je meedenken of zelf pitchen? Ga dan naar deze brainstormsessie. Deelname is gratis maar meldt je wel van tevoren aan via info@bvgdecompagnie.nl of via eventbrite.