Twee ton budget voor initiatieven van burgers

De gemeente Rijswijk moet jaarlijks een bedrag van € 200.000 in de begroting opnemen voor initiatieven van burgers. Een wijk of een straat krijgt geld uit dit potje als de meerderheid van de bewoners van die straat of wijk achter het idee staan. De gemeenteraadsleden kwamen woensdagavond op verzoek van de Rijswijkse Rekenkamer bijeen. Aan hen werd gevraagd op welke wijze burgerinitiatieven in de toekomst succesvoller kunnen worden. Nu komen burgers vaak met ideeën, maar haken halverwege teleurgesteld af omdat ze geen ruimte krijgen.

“Ruim baan voor burgerinitiatieven”, werd door de meerderheid van de raadsleden gedeeld. “De organisatie moet daarin meewerken.” Of zoals een raadslid stelde: “Je woont in een wijk, dan is het toch normaal dat je ook over je wijk mag beslissen.”

De burgers moeten weten waar ze aan toe zijn. Natuurlijk zijn er wettelijk kaders. De rekenkamer heeft al gesproken met ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders. Nu de raadsleden hun mening hebben gegeven, worden ook nog betrokkenen van een aantal burgerinitiatieven geïnterviewd. Eind februari presenteert de Rekenkamer haar advies. Het is spannend wat daar uitkomt.

In elk geval moet er duidelijkheid komen. De huidige notitie burgerparticipatie is hopeloos verouderd. Die moet in elk geval worden herschreven.