Slopen en nieuwbouw bij De Driesprong

Wooncomplexen van woningcorporatie Rijswijk Buiten aan de Van Vollenhovenlaan zijn verkocht aan vastgoedontwikkelaar Willigen Partners met een sloop-/nieuwbouwverplichting. Willigen Partners ontwikkelt hier een drietal appartementencomplexen met in totaal 69 woningen in de vrije sector huur en koop.

Rijswijk Wonen en de gemeente Rijswijk hechten er veel belang aan dat er meer diversiteit in de wijk komt. Vanwege de nieuwe Woningwet mag Rijswijk Wonen deze taak niet meer vervullen omdat het woningen in de vrije sector betreft. Rijswijk Wonen is erg blij dat Willigen Partners met haar ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van het park en de wijk Te Werve in zijn totaliteit. Rijswijk Wonen richt zich in principe alleen op de sociale doelgroep, maar het is ook in het belang van Rijswijk Wonen, haar huurders en de gemeente dat een wijk een diversiteit aan woonmilieus heeft. Dit komt de leefbaarheid ten goede.

De plannen van Willigen Partners zijn in concept al besproken met de gemeente Rijswijk en worden begin volgend jaar gepresenteerd aan de omwonenden. Het project richt zich op de midden en hogere inkomens. De unieke ligging in het net nieuw ingerichte park biedt bewoners een unieke groene woonplek in het hart van Rijswijk, vlakbij Den Haag.

Naast deze ontwikkeling investeert Rijswijk Wonen de komende jaren veel in duurzaamheid in  haar bestaande bezit en realiseert ze de komende jaren ook nog voldoende nieuwbouwwoningen om de sociale woningvoorraad  te borgen.