Schadevergoeding na een ongeval? Dat moet! 

De Rijswijkse ondernemer René Schreij heeft als passie het regelen van letselschade. ‘Ik hou ervan om met mensen om te gaan en om ze te helpen. ‘Ik zie graag dat mensen krijgen wat ze toekomt.’ Vanuit die overtuiging is René in 1987 gestart met Burgers Schaderelingsbureau nadat hij jarenlang aan de andere kant, vanuit de situatie bij verzekeraars, gewerkt heeft.

Burgers Schaderelingsbureau zet slachtoffers centraal die door schuld van derden letselschade hebben opgelopen. Volgend jaar viert de Rijswijkse ondernemer zijn 30 jarig bestaan. Reden voor Rijswijk.tv om stil te staan bij wat deze ondernemer voor de Rijswijker kan betekenen.

Professionele bemiddeling bij schade?

‘Als slachtoffer word je geconfronteerd met medische en juridische discussies die inbreuk maakt op de persoon van het slachtoffer. Er moet vaak een strijd gevoerd worden om aan te tonen dat er aansprakelijkheid is en dat het letsel hiervan het gevolg is. Aansprakelijke partijen, meestal Verzekeraars, zijn per definitie deskundig, het slachtoffer is dat niet! Een letselschaderegelaar heeft alle benodigde kennis in huis en beschikt ook over een medisch adviseur. De Letselschaderegelaar kan in de plaats treden van het slachtoffer en namens hem/haar handelen, uiteraard in goed overleg. Zo nodig kan een Deelgeschillenprocedure worden opgestart om bevoorschotting af te dwingen.’

Oorzaken die letselschade tot gevolg kunnen hebben

Je kunt hierbij denken aan letsel door een verkeersongeval.

De Rijswijkse ondernemer vertelt: ‘Er gebeurt veel in het verkeer. De zwakkere in het verkeer moet beschermd worden, zoals de fietser en voetganger,zie art 185 W.v.W. Al heb  je dan niet direct een vrijbrief, maar bij een aanrijding met een motorvoertuig is het gemotoriseerde verkeer aansprakelijk, behoudens overmacht of eigen schuld. Indien je van mening bent dat je onterecht aansprakelijk gesteld wordt of indien je hulp nodig hebt bij het halen van je recht, dan sta ik graag ter beschikking van het slachtoffer.’

Letsel veroorzaakt door minderjarige kinderen tot 14 jaar

Een ander voorbeeld is het toebrengen van letsel door een kind jonger dan 14 jaar bij andere mensen. Dit gebeurt doorgaans niet met opzet. De gedraging van het minderjarige kind dient echter wel te kunnen  worden aangemerkt  als een te doen te beschouwen gedraging. Dat klinkt ingewikkeld, maar schadebemiddelaar René Schreij legt dit als volgt uit:

‘Stel je voor: Twee kinderen spelen samen. Een van de kinderen trekt de bril van het hoofd van een ander kind en veroorzaakt letsel. De te doen te beschouwen gedraging bestaat daaruit dat:” Zou het kind meerderjarig zijn geweest de gedraging (de bril van het hoofd trekken)  onrechtmatig is en het kind dus aansprakelijk zou zijn”. De ouder of de voogd is dan aansprakelijk, tenzij die kunnen bewijzen dat zij de gedraging van het kind niet hebben kunnen beletten.

Indien de ouder van het kind weigert de schade te vergoeden en er staat vast  dat het kind de schade heeft veroorzaak en het  kind niet ouder dan 14 jaar was, dan kan ik ook hulp bieden!

Iedereen heeft recht op hulp bij letselschade! 

‘Ik vind dat ieder slachtoffer recht heeft op hulp bij het verhalen van een  letselschade en geef daarom graag een eerste beoordeling die gratis is. Van daaruit bekijken we de mogelijkheden en het vervolg van de zaak.’, aldus de Rijswijkse schadebemiddelaar René Schreij

Meer info: www.burgers-schade.nl