Samen naar minder huishoudelijk afval

Het restafval per inwoner in Rijswijk is 230 kg per jaar. Dat moet naar 100 kg in 2020. Woensdag is het bestuursakkoord ’Verbeteren afvalpreventie en scheiding van huishoudelijk afval’ getekend door de wethouders die afval en milieu in hun portefeuille hebben. De gemeentes werken samen met afvalinzamelaar Avalex aan het verminderen van restafval en het verhogen van het percentage gescheiden afval.

De overheid toe werken naar slechts 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Op dit moment zitten wij nog op 230 kg restafval per inwoner per jaar. Daarom brachten de wethouders van de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Leidschendam-voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar eerder al plannen in bij hun gemeenteraad over het invoeren van een nieuw afvalbeleid. Dit nieuwe beleid is in voorbereiding en in oktober start een communicatie campagne naar inwoners hierover.

”Minder restafval en meer gescheiden afval is niet alleen goed voor het milieu, maar levert op termijn ook een kostenbesparing op voor de gemeente en inwoners. Afval is geld waard als grondstof voor de industrie. Hoe meer en beter afval wordt gescheiden, hoe meer het oplevert.