Rijswijkse raadsleden hebben veel vragen

Dinsdag 13 decmber is er de Rijswijkse raadsvergadering. Aan het begin van de vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Ook deze keer hebben raadsleden vragen voor het college:

– Raadslid Bolte (PvdA) zal vragen stellen over de afspraken tussen de gemeente en de woningbouwcorporaties en Avalex (over de servicenormen).
– Raadslid Johanna Besteman zal ook over Avalex vragen stellen.
– Raadslid Ed Braam (BVR) zal vragen stellen over de beperking van de openingsstelling van Goofy’s Bar in de Herenstraat.
– Raadslid Marieke Alberts (Groenlinks) zal vragen waarom het college niet bij de ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020 staat. In dit manifest zijn ambities vastgelegd die verder gaan dan het toepassen van verplichte minimumeisen voor duurzaam inkopen.

De vergadering van de raad is LIVE te volgen via www.webcast.nl/rijswijk
Aanvang raad is 20 uur.

(bron: Gemeenteraad Rijswijk)