Rijswijkse gemeenteraad niet voor vorming streekomroep

In de gemeenteraad dinsdagavond kwam de landelijke ontwikkeling aan de orde om lokale omroepen samen te voegen tot streekomroepen. De Rijswijkse raadsleden gaven aan hiervan geen voorstander te zijn. Het lokale karakter van de informatie vinden ze belangrijk.

Achter de schermen samenwerken op gebied van organisatie en techniek, zoals Rijswijk dat nu doet met Pijnacker-Nootdorp, vinden ze prima. Maar het uitgangspunt moet het lokale nieuws blijven. Met name door de sterke positie met digitale media is sprake van een groeiend draagvlak in de Rijswijkse samenleving.