Rijswijk op weg, van de Romeinen tot nu

Vervoer en Transport door de eeuwen heen is het thema zondag 13 november van 14.00-16.00 uur in museum Rijswijk. Deze middag wordt geopend door wethouder Cultureel Erfgoed Marloes Borsboom. Op woensdag 16 november, van 20.00-22.00 uur, wordt het programma nogmaals aangeboden. Kaarten vooraf verkrijgbaar via de website van Bibliotheek aan de Vliet http://www.bibliotheekaandevliet.nl of aan de kassa van Museum Rijswijk tijdens de openingsuren.

Aan bod komen, in woord en beeld, uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van het Rijswijkse vervoer en de gevolgen daarvan voor de stadsontwikkeling.

Gerard Koster (Archeologische Werkgroep Rijswijk), dagvoorzitter, praat de onderdelen aan elkaar.

Hans Koot ( Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de Gemeente Rijswijk ) draagt bij met:

Sir Winston Churchilllaan; rijksweg in de Romeinse tijd? Een archeologische speurtocht, waarin de Sir. W. Churchilllaan centraal staat. In de eerste eeuwen van onze jaartelling maakte onze streek deel uit van het Romeinse Rijk. Een van de belangrijke hoofdwegen liep dwars door Rijswijk. Het belang van deze weg wordt aangetoond door de vondst in 2005 van een groot stuk van een zandstenen mijlpaal. Eerder, in 1963, werd in Rijswijk ook al een mijlpaal gevonden. Hoe doen archeologen onderzoek naar deze weg, het landschap eromheen en waar leidde de weg naar toe?

Hans van Rossum (Historische Vereniging Rijswijk) belicht de concurrentie in het verkeer en vervoer in Rijswijk. Meerdere vormen van vervoer en transport hebben elkaar in de loop der tijd opgevolgd en vervangen. Dit heeft ook invloed gehad op de ontwikkeling van Rijswijk en de plattegrond.

Raphael Smid (Museum Bescherming Bevolking) gaat in op wat er zou zijn gebeurd bij oplopende spanning of oorlogsomstandigheden ten tijde van de Koude Oorlog. Hoe zouden de vervoersproblemen dan worden opgelost? En wat zou de rol zijn van de Spoorwegen, Rijkswaterstaat, de scheepvaart en andere instanties?

Henk Kronenberg (Historische Vereniging Ypenburg) besteedt aandacht aan de ontsluiting van locatie Ypenburg en de aanleg en het gebruik van het vliegveld.

Lia Boshoven en Juanita Diemel (Museum Rijswijk en Bibliotheek aan de Vliet) laten zien hoe en waar je informatie vindt om meer te weten te komen over de geschiedenis van het vervoer.