Rijswijk is klaar voor de wintermaanden

De strooiwagen reed van de week al over het Ruijsdaeplein. Oefenen of zijn ze al paraat? “De gemeente Rijswijk staat weer klaar om in de wintermaanden de belangrijkste wegen zo veel als mogelijk begaanbaar te houden. Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. De gemeente strooit dus niet overal”, is de reactie die we krijgen.

In opdracht van de gemeente voert Milieu Express tot 1 april 2017 de gladheidbestrijding uit in Rijswijk. Vanaf de Gemeentewerf en in samenwerking met de Dienst Sociale Werkvoorziening worden eventueel extra medewerkers ingezet bij hevige sneeuwval en/of extreme gladheid. Bij gladheid wordt gestrooid op de hoofdverkeersroutes. Deze omvatten de busroutes, wijkontsluitingswegen, gevaarlijke kruisingen en de doorgaande fietspaden. De gemeente strooit dus niet overal.

Iedere verkeersdeelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Of u nu een automobilist, fietser, voetganger, scooter bestuurder, vrachtauto chauffeur of bestuurder van een bestelwagen bent, elke deelnemer aan het verkeer moet rekening houden met de omstandigheden van de weg en het verkeer. In de wintermaanden kunnen dat zijn gladheid en opvriezende wegdelen veroorzaakt door sneeuwval en ijzel. De strooiroutes zijn zodanig ingedeeld dat elke bewoner binnen een redelijke afstand vanaf de woning op een gestrooide route kan komen.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt met het zogenaamde natzout gewerkt, een mengsel van water met natriumchloride. Wegen en fietspaden zijn sneller stroef met natzout. Het zoutgebruik ligt lager dan strooien met droogzout; een groot voordeel voor het milieu (minder verzilting van de bodem). Verder is natzout beter te doseren en het verwaait minder tijdens het strooien. Dit geeft weer minder belasting voor de beplanting in de bermen.

Zowel bij gladheid als bij sneeuwval zorgt de gemeente in samenwerking met de Dienst Sociale Werkvoorziening voor het stroef en/of sneeuwvrij maken van onder andere bushaltes, oversteekplaatsen, eventuele looproutes en andere speciale gebieden, zoals de omgeving van verzorgingshuizen.