Onderhoud bij Planetenflats is slecht

Van bewoners aan de Petronella Voutestraat ontving de fractie van de Rijswijkse PvdA klachten dat het tuinonderhoud rond de Planetenflats zeer te wensen overlaat. Dat staat in schril contrast met een aantal jaren geleden. Zaterdag 17 september tussen 14:00 en 15:00 uur houdt de fractie van de PvdA Rijswijk buurtgesprekken in de wijk Steenvoorde-Zuid.
De bewoners  willen graag weer de struiken terug en omgewaaide bomen vervangen. Ook zou de vijver en de omgeving eromheen beter onderhouden moeten worden. Zo ontstaat een prettiger, groenere woonomgeving aldus de bewoners. Stichting Rijswijk Wonen en de bewonerscommissie wijzen in deze kwestie naar de gemeente Rijswijk.

Wat vindt u van de woonomgeving rond de Planetenflats? Heeft u ook klachten of wensen?  De PvdA gemeenteraadsfractie is zaterdag 17 september vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur aanwezig op het speelpleintje nabij Petronella Voûtestraat 1. Met deze reacties kan ze bij de gemeente kijken hoe de situatie kan verbeteren.