Nieuwe adviesraad sociaal domein

Rijswijk heeft een nieuwe adviesraad sociaal domein. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het gemeentelijk beleid voor het sociaal domein. De leden zijn actief in maatschappelijke organisaties of zijn deskundig op een of meerdere gebieden waarover de adviesraad adviseert. In 2015 werd de gemeente verantwoordelijk voor de (jeugd)hulp en ondersteuning.

De adviesraad heeft een zittingsperiode van vier jaar. “Wij zijn erg blij dat deze mensen bereid zijn om de inwoners te vertegenwoordigen. Speciaal de brede doelgroep die ondersteuning via de gemeente krijgt. Zij denken en adviseren namens hen mee over ons beleid,” zegt wethouder Borsboom.

Met de aanstelling van de adviesraad sociaal domein zijn de Wmo-raad en de adviesraad Sociale Zaken opgeheven. Tijdens de installatie van de nieuwe adviesraad namen de wethouders met lovende woorden afscheid van de oude adviesraden. “Wij hebben veel waardering voor de leden van de adviesraden die nu zijn gestopt. Met hun bijdragen hebben zij hun grote betrokkenheid getoond bij de Rijswijkse samenleving. En daar plukken we nu nog de vruchten van. Wij danken hen zeer voor hun jarenlange inzet en wensen hen alle goeds toe,” aldus wethouder Lugthart.

De benoemde leden zijn: mevrouw M. Dijks, mevrouw E. Kamphuis, de heer C. de Bloois, de heer L.W. Hol, mevrouw E.A.C. Meurs, de heer G.C.M. Koster, mevrouw E. Wesselingh, de heer R. Kerkhoven, de heer J. Kloek, mevrouw D. Thuis en de voorzitter de heer M.H.A. Hazebroek