Krijn de Graaf(CDA) naar de Metropoolregio

Door het terugtreden van Rijswijker Mark Storm (D66) uit de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontstond er een vacature. Het is aan de Rijwijkse gemeenteraad hiervoor een nieuw lid te benoemen. Vanuit de raad meldden zich twee kandidaten: Nicki de Haaij (VVD) en  Krijn de Graaf (CDA). Tijdens een stemming dinsdagavond in de raad werd Krijn met 13 stemmen gekozen. Nicki kreeg 11 stemmen en er waren drie blanco stemmers.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag omvat 23 deelnemers. De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat behartigt taken op het terrein van de economische ontwikkeling van de Metropoolregio te behartigen. Door het ontwikkelen en realiseren van beleid en het nemen van maatregelen ter versterking van het economisch vestigingsklimaat binnen de Metropoolregio. De commissie komt vier keer per jaar bijeen.