Half 2017 einde aan dagenlange donkere straten

Jaarlijks ontvangt de gemeente Rijswijk zo’n 1.400 meldingen over langdurig kapotte straatlantarens, dat is vier per dag! Daar gaat wat aan gebeuren met 110 nieuwe schakelkasten met eigen zenders. Wethouder Ronald van der Meij: ‘De overgang naar deze schakelkasten is eind van het tweede kwartaal 2017 afgerond. De verwachting is ook dat het aantal storingen dan duidelijk gedaald zal zijn. Een mooie opsteker voor Rijswijk!”

Donkere straten door kapotte lantarens, de grootste irritatie van Rijswijkers. Naast het vele zwerfvuil bij afvalcontainers. Sinds december vorig jaar worden die voedingspunten geleidelijk overgebracht van de laagspanningsstations van Stedin naar eigen OV-schakelkasten. Nu is een kwart van de ombouw van de deelkasten klaar. In totaal worden 110 deelkasten vervangen.

Een straatlantaarn die het niet doet? Kan gebeuren. Maar hoe snel kunnen we het probleem verhelpen? Op die vraag heeft de gemeente de afgelopen tijd een nieuw antwoord ontwikkeld. Centraal daarin staat een verhuizing van de voedingspunten van de openbare verlichting. Daarmee krijgt de gemeente veel meer grip op de tijd, de kosten én – last but not least – de veiligheid van de openbare verlichting.

De voedingspunten van de openbare verlichting (OV) zaten tot nog toe in de transformatorstations van Stedin, de netbeheerder. Bij iedere storingsmelding of onderhoudsactiviteit moet er dan een verzoek naar de netbeheerder, die vervolgens een monteur moet inschakelen. Dat kan soms enkele dagen in beslag nemen en zorgt voor aanzienlijke kosten.

De snelheid waarmee reparaties kunnen plaatsvinden, gaat omhoog van soms wel twee weken naar niet meer dan twee à drie dagen. Onaangename of onveilige situaties door ontbrekende straatverlichting duren dus veel korter – onze onderhoudsaannemer kan immers direct in onze eigen OV-schakelkast. Voorheen werden nog wel eens tijdelijke aansluitingen gerealiseerd als noodoplossing. Dat kan niet meer. Al die noodgrepen komen bij doormeting aan het licht en worden in de oorspronkelijke staat hersteld.

Het kleinere aantal voedingspunten maakt het beheer een stuk efficiënter. Bovendien worden de kasten voorbereid op toekomstbestendige high tech apparatuur. Alle kasten krijgen slimme meters, waardoor per locatie straks veel beter te sturen is wanneer verlichting wel of niet nodig is. In RijswijkBuiten krijgt elke armatuur een zendertje, dat een defect direct meldt aan een controller in de OV-kast. In no time heeft de onderhouds-aannemer een mailtje. Dat maakt het systeem minder afhankelijk van oplettende bewoners.