Gemeenten onderzoeken samenwerking Sociale Werkvoorziening

Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer onderzoeken hoe zij de sociale werkvoorziening het beste kunnen organiseren voor nu en in de toekomst. De Zoetermeerse DSW verzorgt nu al voor de drie gemeenten de re-integratie en arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die kampen met een lichamelijk, verstandelijke en/of psychische beperking. Daarbij is ruimte voor het ontwikkelen van de eigen talenten en de juiste persoon op de juiste plek belangrijk. Nieuwe wetgeving geeft gemeenten daarvoor steeds meer instrumenten.

Adviesbureau IROKO heeft op basis van onderzoek een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt. Daarbij zijn twee voorkeursscenario’s benoemd. In het eerste scenario blijven de gemeenten op een breed terrein van arbeidsparticipatie en re-integratie samenwerken vanuit een gezamenlijk lokaal netwerkbedrijf. Daarbij worden de werkplekken voor de meest kwetsbare mensen zoveel als mogelijk in een maatschappelijke context binnen de eigen gemeente georganiseerd.

In het tweede voorkeursscenario zorgt elke gemeente zelf voor de organisatie van (leer)werkplekken voor re-integratie en (nieuw) beschut werken. In dit scenario wordt de huidige samenwerkingsvorm van de gemeenten beëindigd.

Een belangrijk uitgangspunt van beide voorkeursscenario’s is dat de belangen van de medewerkers die via- of bij DSW en de huidige Sociale Werkplaats (SW) medewerkers voorop staan. De dienstverbanden en de werkplekken van SW-medewerkers zijn en blijven gegarandeerd. Taco Kuiper, voorzitter van het Algemeen Bestuur van DSW: “Het is belangrijk dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte geven hun talenten te blijven ontwikkelen. Gemeenten hebben steeds meer instrumenten om te kijken op welke manier zij dat het beste vorm kunnen geven. Voorop staat dat we er met elkaar voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de maatschappij.”

Het rapport van onderzoeksbureau IROKO is aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer. Naar verwachting spreken de gemeenteraden van de drie gemeenten in het vierde kwartaal van 2016 over de toekomstscenario’s.