Gemeente Rijswijk krijgt waarschijnlijk een stukje Den Haag terug

Door: Arvid van Oosten –

Het herstellen van een stuk Rijswijkse gemeentegrens. Daar vergaderen Rijswijk en Den Haag over op 20 oktober. Het gaat om een strook grond dat onder de gemeente Den Haag valt, langs de Geestbrugkade, Cromvlietkade en een gedeelte van de Nassaukade. Het stuk bestaat uit verschillende straten en stoepen. In het jaar 2000 viel dit gedeelte nog wél onder de gemeente Rijswijk.

Onhandige situatie
Rijswijk vind het praktisch gezien onhandig dat de straten, stoepen en ook groenvoorzieningen onder een andere gemeente vallen dan de huizen die zich daar bevinden. Daarom hebben ze aan Den Haag gevraagd die oude gemeentegrens, van 2000 en eerder, te herstellen. Hier bovenop komt nog dat Den Haag deze grond niet meer nodig heeft voor een corridor naar de Vlietzone, wat vroeger wel het geval was. Er werd een herindelingsontwerp ingediend voor deze wijziging.

Proces van de herindeling
Er is geen gebruik gemaakt van een reactiemogelijkheid tussen 30 mei en 25 juli over het herindelingsontwerp. Daardoor is de gemeentegrens vrij om te herstellen, zonder enige obstakels. Het is dus bijna zeker dat de gemeentegrens herstelt gaat worden naar hoe hij in 2000 voor het laatst was. Dit moet nog wel even officieel gebeuren. Nadat de gemeenteraden tot een conclusie zijn gekomen wordt de herindelingsregeling aan de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voorgelegd. Door hun gaan de nieuwe gemeentegrenzen dan binnen twee maanden gerealiseerd worden.