Geen jongeren tussen wal en schip met jongerencoach

De nieuwe jongerencoach Margriet Vis gaat in Rijswijk kwetsbare jongeren helpen bij het vinden van werk zodat zij makkelijker kunnen doorstromen naar een gewone baan. Het idee hiervoor is afkomstig van CDA raadslid Johanna Besteman. Als je van school komt wil je aan het werk, maar omdat je een beperking hebt, is dat niet makkelijk. Veel jongeren die Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of het Praktijkonderwijs (Pro) hebben gevolgd lopen tegen dit probleem aan. Daarom heeft Rijswijk sinds september een jongerencoach.

Het idee is afkomstig van CDA raadslid Johanna Besteman. “Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 vervallen de beschutte werkplekken. Mensen met een arbeidsbeperking worden zo veel mogelijk begeleid naar ‘gewone’ werkgevers. Een groep die daarbij speciale zorg vraagt zijn de jongeren die vanuit het speciaal- en praktijk onderwijs komen. Voor hen is de overgang van school naar regulier werk vaak te groot”.

Daarom vroeg het CDA wethouder Björn Lugthart (Werk en inkomen) om samen met de fractie en het onderwijs naar een oplossing te zoeken. Johanna Besteman bedacht als oplossing de jongerencoach die de jongeren begeleidt naar werk. “Die geeft jongeren de noodzakelijke aandacht en begeleiding zodat zij ook een arbeidsplek in de samenleving krijgen”.

Wethouder Lugthart spreekt zijn waardering uit over het idee van Besteman. “Aanpak van jeugdwerkloosheid heeft de speciale aandacht van de gemeente. Het voorstel van Mevrouw Besteman sluit goed aan bij de maatregelen die de gemeente inzet om jeugdwerkloosheid aan te pakken, en dan met name de kwetsbare groep jongeren met een arbeidsbeperking. De gemeente zoekt daarbij aansluiting voor jongeren naar werk, dagbesteding of school.”

Jongerencoach Margriet Vis is in september gestart. “Samen met de jongere kijk ik eerst wat zijn of haar achtergrond is, wat kan iemand goed, wat vindt iemand leuk. En wat heeft iemand nodig om de doorstroom naar werk zo vloeiend mogelijk te laten verlopen ”. Vis noemt het project in winkelcentrum In de Bogaard dat medio oktober start. Dit is een springplank naar werk en biedt deze jongeren de kans om werkervaring op te doen en hun talenten te ontdekken.” Ze krijgen de kans, om als Crew In de Bogaard, verschillende soorten werkzaamheden uit te proberen, zoals schoonmaakwerk, timmerwerk, helpen in de winkels, maar bijvoorbeeld ook het helpen met boodschappen tillen en versiering ophangen.”

Fotobijschrift: v.l.n.r. Margriet Vis, Björn Lugthart en Johanna Besteman