Drie kinderspeel locaties nader onderzocht op asbest

In het verleden werd nooit onderzoek gedaan naar asbest op kinderspeelplekken in Rijswijk. Tot kort geleden bleek dat er een speelplek was gemaakt op een locatie waar vroeger een boerderij stond en waar materiaalsporen werden aangetroffen. Nu zijn alle 37 kinderspeelplekken onderzocht. Gekeken is waar uit historisch oogpunt asbest kan worden verwacht. Uit hoofde van dit onderzoek komt op drie locaties een preventief vervolgonderzoek.