Compensatie chronische ziekte of handicap met € 300

Inwoners met een laag inkomen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben en hierdoor hoge zorgkosten hebben, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming van de gemeente  van € 300,-. Aanvragen kan tot 28 februari 2017.

De gemeente Rijswijk vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wethouder Lugthart van Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid: “Voor mensen met een laag inkomen is dat niet altijd even gemakkelijk. Zeker als iemand vanwege een chronische ziekte of een beperking ook nog extra kosten heeft. Met de eenmalige tegemoetkoming voor extra zorgkosten bieden wij deze mensen een financieel steuntje in de rug.”

Sinds de afschaffing van de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) in 2014 zijn veel mensen met een laag inkomen er financieel op achteruit gegaan. De Wtcg was een financiële tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen vanuit het rijk. Deze was bedoeld om extra kosten die moeten worden gemaakt wegens ziekte te dekken. Om deze kosten te compenseren gaat de gemeente Rijswijk een eenmalige tegemoetkoming uitkeren aan mensen die hier voor in aanmerking komen.

Ruim 4.000 Rijswijkse inwoners die een indicatie hebben op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben hierover vorige week een brief met een aanvraagformulier gekregen. Wie geen brief heeft gehad, maar wel in aanmerking denkt te komen voor de eenmalige tegemoetkoming, kan het aanvraagformulier downloaden op www.rijswijk.nl of telefonisch aanvragen bij de gemeente op telefoonnummer 14 070. Aanvragen van de tegemoetkoming kan tot 28 februari 2017.