BS De Voorde heeft een Schooplein 14

Op woensdag ochtend verrichtten burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Nicole Dierdorp met een leerling (en een botte schaar) de openingshandeling van het Schoolplein 14 bij Basisschool de Voorde aan de Bazuinlaan. Schoolplein14 heeft een voetbalveld een veld voor trefbal, beel nieuwe ballen en springtouwen.  Het biedt leerkrachten structuur en overzicht op het plein en daagt kinderen uit om te spelen en sporten tijdens en na schooltijd. Na schooltijd mogen ook de buurtkinderen gebruik maken van het veld. Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation.