Brede school RijswijkBuiten:  Woonkamer van Sion

Het ontwerp van de nieuwe brede school voor Rijswijk Buiten is klaar. De naam is ‘Woonkamer van Sion’. Hierin wordt een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest. Op de tweede verdieping komt een sportvoorziening voor de school als voor de bewoners van RijswijkBuiten. Voor wijk is een welzijnsvoorziening. Allemaal met een eigen plek binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid.

Toekomstige gebruikers van het nieuwe complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

De verschillende gebruikers kunnen elk op verschillende manieren gebruik maken van de ruimten. Zo kan bijvoorbeeld de kinderopvang met een kleine groep kinderen gebruik maken van een gesloten speellokaal. Ook kunnen er twee groepen van de basisschool samen gebruik maken van de extra grote ruimte. Verder is er ’s avonds de mogelijkheid voor de buitenschoolse opvang om gebruik te maken van één grote ruimte die verbonden is met de aula. Door toepassing van open leerpleinen voor de midden- en de bovenbouw ontstaat een zee van ruimte met grote flexibiliteit.

De Brede School Sion Buiten biedt een volledige dagopvang voor kinderen van 0 – 12 jaar. Vooruitlopend op de definitieve locatie opende de Brede School Sion Buiten in september 2014. haar deuren in een tijdelijke voorziening gelegen naast het Informatiecentrum RijswijkBuiten aan de Van Rijnweg. Naar verwachting zal de Brede School Sion Buiten in het schooljaar 2017 – 2018 haar deuren openen op de definitieve nieuwe locatie in RijswijkBuiten.

De brede school komt in de nieuwe woonwijk in Rijswijk waarin in de periode tot 2023 ongeveer 3.500 woningen worden gebouwd. De wijk bestaat uit Sion, ’t Haantje en Pasgeld. Groen en water gaan een belangrijke plaats innemen. Het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos liggen op loopafstand