Bijzondere sleutelbos verloren

Een sleutelbos verliezen komt regelmatig voor, maar er een per abuis in de afvalcontainer laten vallen is een zeldzaamheid. Toch overkwam dit een bewoner van Endezant, die, ten einde raad kontakt opnam met AVALEX, de afvalophaler in onder ander de Gemeente Rijswijk. Of het een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is, of gewoon een kwestie van klantvriendelijkheid is moeilijk te beoordelen. AVALEX bood spontaan aan de conatiners maandag apart op te halen en naar de sleutelbos te gaan zoeken. Om het zoeken niet moeilijker te maken is de afvalcontainer afgeplakt met het verzoek deze niet te gebruiken, om het zoeken naar de verdwenen sleutelbos niet verder te bemoeilijken.