Bijna helft jongeren mist ontmoetingsplek in de buurt

Vier à vijf op de tien jongeren in Rijswijk zijn matig tot zeer ernstig eenzaam. Bijna de helft van de jongeren mist een ontmoetingsplek in de buurt. Dit blijkt uit de Jongerenquête van GGD Haaglanden. Het merendeel (negen op de tien) van de Rijswijkse jongeren ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. 62 procent is (heel) blij.

In Rijswijk heeft vijf procent van de jongeren ‘emotionele problemen’. Dit vraagt om een hulpverleningsaanbod in directe woonomgeving en laagdrempelige toegang tot vormen van online hulp. Hoewel ze voortdurend omringd zijn door leeftijdsgenoten, blijken jongeren te behoren tot de eenzaamste groepen in de samenleving. Sommige eenzame jongeren zijn sociaal onhandig, anderen zijn vooral slachtoffer van een negatieve kijk op zichzelf en op vriendschappen.

Van de Rijswijkse  jongeren woont een op de vijf in een eenoudergezin; in de regio Zuid-Holland West is dit een op de tien. Drie op de tien Rijswijkse jongeren hebben een scheiding van de ouders meegemaakt; in 2010 was dit nog twee op de tien. Een op de twaalf ervaart problemen door het uit elkaar gaan van de ouders; dit percentage is gestegen ten opzichte van 2010 (twee procent).