Beginnende en toekomstige werkzaamheden Prinses Beatrixlaan

Eind maart start de aanleg van de warmtetransportleiding onder de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Vanaf maandag 27 maart wordt er voor ongeveer veertien maanden lang één rijbaan afgesloten om de werkzaamheden onder de Prinses Beatrixlaan uit te voeren.

Start van de voorbereidingen
Vanaf begin februari vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats die nodig zijn voor de daadwerkelijke aanleg van de ondergrondse leiding dat eind maart van start gaat. Deze voorbereidende werkzaamheden bestaan onder andere uit het inrichten van de bouwplaatsen en het aanpassen van de huidige wegen om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Dit is in inclusief verkeersmaatregelen en tijdelijke omleidingen.

Extra verkeersdrukte
Vanaf begin februari wordt er extra verkeersdrukte verwacht op en rond de Prinses Beatrixlaan. Er wordt dan ook geadviseerd om waar mogelijk is gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer, thuis te werken of buiten de spits te reizen. Een andere oplossing is het gebruiken van een navigatiesysteem. Sommige navigatiesystemen brengen je op locatie door de route om de werkzaamheden heen uit te stippelen.

Planning werkzaamheden
– Februari – begin maart
Verbreding fietspad Prinses Beatrixlaan tussen de Generaal Spoorlaan en de Guntersteinweg

– Half februari – begin maart
Aanpassen fiets- en voetpad Vredenburchweg

– Zaterdag 4 – zondag 5 maart
Weekendafsluiting Prinses Beatrixlaan tussen de Generaal Spoorlaan en de Guntersteinweg (richting Den Haag)

– Begin maart
Aanleg inhaalstroken tussen De Mare en de Schaapweg

– Eind maart
Aanpassen fietspad en oversteek kruising Prinses Beatrixlaan met Generaal Spoorlaan

– Maandag 20 – zondag 26 maart
Afsluiting Prinses Beatrixlaan tussen Generaal Spoorlaan en Van Vredenburchweg

– Vanaf maandag 27 maart
Start aanleg ondergrondse leiding (met verkeersmaatregelen)

App
Voor iedereen die op de hoogte wil zijn van alle informatie over de Prinses Beatrixlaan, is er de A.Hak Omgevingsapp. Deze app is te vinden in de Apple Store of Google Play Store. Via deze app kan je belangrijke informatie over de werkzaamheden, verkeersinformatie en eventuele hinder vinden. Kies na de installatie van de app er wel voor dat je het project ‘WarmtelinQ Rijswijk-Den Haag’ aanklikt.