Bandenbranche onderzoekt 600 kunstgrasvelden

Honderden voetbalclubs, stichtingen en gemeenten hebben zich aangemeld voor een nader onderzoek naar het gebruik van gemalen autobanden op kunstgrasvelden. Het gaat om zeshonderd velden die de bandenbranche inmiddels kosteloos aan het bemonsteren is.

De brancheorganisaties Vereniging Band en Milieu en VACO deden enige tijd geleden een oproep aan eigenaren en beheerders van kunstgrasvelden om hun velden te laten testen. Dit naar aanleiding van een uitzending van Zembla begin oktober waarin twijfels werden geuit over kankerverwekkende stoffen in het zogeheten rubbergranulaat.

De honderden organisaties die hun velden nu door de branche laten testen, doen dat om helder en transparant te zijn naar de spelers en gebruikers”, zegt Joost Kester Jacobs namens de branche. “Tegelijkertijd wachten ze allemaal wel op het officiële onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).” Dat wordt eind van het jaar verwacht.

De branche heeft inmiddels honderden velden bemonsterd en komt eind deze week, begin volgende week met de resultaten.