Afhandeling van vragen laat te wensen over

Vragenstellers, burgers of raadsleden, worden door de gemeente Rijswijk vaak met een kluitje in het riet gestuurd of moeten lang, vaak heel lang, wachten voordat er een antwoord komt. Beter voor Rijswijk raadsleden Juan Carlos Parades Sanchez en Ger Kruger hebben over deze situatie artikel 43-vragen gesteld aan het college. Zij willen dat hierin verandering komt.

BVR-raadslid Ger Kruger: “Ik stelde14 november via de griffie aan de ambtelijke organisatie een simpele vraag over invalide parkeren per 1 januari. 13 december ging één van onze leden met een identieke vraag naar de balie en daar werd gezegd ‘dat ze in februari maar eens terug moet komen’ en ‘dat ze de website van de Gemeente maar in de gaten moet houden’. Ze werd met dit antwoord met een kluitje het riet in gestuurd”, aldus raadslid Kruger.

Hij geeft in de vragen aan het college aan dat dit slechts enkele voorbeelden zijn, maar dat er meer zijn. “Ook het Algemeen Dagblad heeft geschreven over klachten over de afhandeling van vragen”.

In dezelfde periode stelde  fractiemedewerker van Beter voor Rijswijk Dennis Cupedo ambtelijk schriftelijke vragen over mogelijk oneigenlijk gebruik van aan gehandicapten toegewezen parkeerplaatsen waarvan de gebruiker reeds lang is overleden. Hij gaf ter verduidelijking nog op verzoek een concreet voorbeeld door. In beide gevallen is er nog steeds geen antwoord.

Beter voor Rijswijk wil weten wat het College gaat doen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken. “Vanwege de actuele en voor de Rijswijkse inwoners ingrijpende veranderingen verzoeken wij het College de vragen met voortvarendheid te beantwoorden”, stellen de raadsleden