Zes panden plat in de Plaspoelpolder

Vastgoedmaatschappij Modulus met 30 panden in de Rijswijkse Plaspoelpolder is failliet. Zes van de slechtste panden aan de Treubstraat, Frijdastraat en Van Gijnstraat in de Plaspoelpolder zijn via de bank gekocht door het Industrieschap de Plaspoelpolder. Deze opstallen worden zo snel mogelijk gesloopt en de locatie bouwrijp gemaakt. Dan worden deze locaties ontwikkeld tot een nieuw stukje Plaspoelpolder. De voorzitter van het IPP is op dit moment wethouder René van Hemert, die ook zeer verheugd is met deze aankoop door het IPP:” Ook gaat met deze actieve opstelling van het IPP een signaal uit naar de rest van de Plaspoelpolder. Ik verwacht dat de aankoop een vliegwieleffect tot gevolg heeft en andere vastgoedeigenaren beweegt tot investeren in de Plaspoelpolder. Hetzelfde effect is immers opgetreden bij het plan Harbour Village van het IPP. Hierbij komt dat dit initiatief van het IPP uitstekend past in de toekomstvisie voor de Plaspoelpolder die onlangs door de gemeente Rijswijk in gezamenlijkheid met haar partners (waaronder het IPP) is opgesteld”.