Rijswijk Taalhuis helpt met lezen en schrijven

Ruim 10% van Rijswijkers heeft moeite met lezen en schrijven. Woensdagmiddag 20 april werd in de Rijswijkse bibliotheek het Taalhuis geopend. “Het Taalhuis is een plek waar iedereen die problemen heeft met de Nederlandse taal terecht kan voor informatie, doorverwijzing en eenvoudige ondersteuning”, sprak Wethouder Nicole Dierdorp woensdagmiddag 20 april na de ondertekening van het convenant voor de start van het Taalhuis in de bibliotheek. Eén van de initiatiefnemers is bibliotheek directeur Harm Smit. “Ongeveer 5.500 Rijswijkers beheerst de Nederlandse taal onvoldoende. Als je dat aantal tot je daar laat dringen is dat een enorm aantal. Twee derde hiervan heeft een Nederlandse achtergrond en gewoon de lagere school doorlopen.”
Hij benadrukt dat laaggeletterdheid een handicap is. “Zeker in een maatschappij waarin we willen dat iedereen meedoet. Het is lastig al je niet kan lezen of schrijven. Het zit je functioneren in de weg. Bijsluiters van medicijnen, vertrektijden op het perron, ondertiteling op de televisie. En wat te denken van al die formulieren die je moet invullen”.

In Rijswijk bestaat het taalketenoverleg. Hierin zitten de gemeente Rijswijk, Stichting Lezen en Schrijven, Roc Mondriaan, Vluchtelingenwerk van Welzijn Rijswijk en de Bibliotheek aan de Vliet. De Bibliotheek en Vluchtelingenhulp namen vorig jaar het voortouw om laaggeletterdheid aan te pakken. Ook het Rijswijks werkcentrum, het Sociale Wijkteam en de Rijswijkse Kinderopvang sloten zich hierbij aan. “Ieder levert vanuit zijn expertise een bijdrage. Zo ligt er een mooie basis om laaggeletterdheid aan te pakken”, vult Harm Smit aan.

Alle partijen ondertekenden een convenant, waarmee ze hun inzet een formeel tintje geven. Ook is het een mooi moment om echt te starten. Een groot aantal Rijswijkers was voor de opening naar de bibliotheek gekomen. Ook waren er bezoekers die aangaven dat ze vroeger niet konden lezen en schrijven. En nu ze de taal wel beheersen is er een wereld voor hen open gegaan.

In het Taalhuis is en speciale collectie boeken samengesteld voor de mensen die de Nederlandse taal willen leren. Ook staan er computers met speciale programma’s om te oefenen. En natuurlijk zijn er veel vrijwilligers die helpen. “Als er nog Rijswijkers zijn die willen helpen, dan kunnen ze zich melden”, besluit Harm Smit.