VVD: Gratis parkeren is niet genoeg voor winkeliers

Tijdens de vergadering van Gemeenteraad op dinsdag 5 april kwam de stimulering van de detailhandel aan de orde. De VVD vindt dat stimuleren van de detailhandel meer is dan zorgen voor goedkoop parkeren. Het gaat vooral om verlagen van de administratieve lasten, zoals kosten voor vergunningen, precariorechten en andere belastingen. Met goedkoop of parkeren los je de problemen voor de MKB ondernemers en de leegstand in Rijswijk niet op.