B & W: geen bemiddelende rol voor gemeente

Het college van B & W van Rijswijk kan geen bemiddelende rol spelen in het conflict tussen corporatie Rijswijk Wonen en de Vereniging van Eigenaren van woongebouw de Sfinx, met als inzet de glazen ontmoetingsruimte die de VVE in het atrium van het woongebouw heeft laten plaatsen. Wethouder Ronald van der Meij: “We hebben het er in het college over gesproken, en we zijn van mening dat we hierin geen positie hebben.” De wethouder ziet ook geen bemiddelende rol voor de gemeente. “We hebben als gemeente geen subsidierelatie, we zijn geen eigenaar van het gebouw, dus als we ons hierin zouden gaan mengen, dan zijn we heel diffuus bezig.”
Van der Meij vindt het ’over het algemeen’ erg jammer als er conflicten zoals deze ontstaan die kennelijk niet op te lossen zijn. Hij denkt wel dat een mediator mogelijk een rol zou kunnen spelen. “Maar ik denk dat dat dan iemand van buitenaf zou moeten zijn. Als ik als wethouder hierin zou gaan bemiddelen, dan zou ik echt buiten de rol van het gemeentebestuur treden, en dan wil ik niet.”

Inhoudelijk wil Van der Meij geen oordeel geven over het probleem rond de glazen ontmoetingsruimte in de Sfinx. “Daar kunnen we als gemeentebestuur geen positie in innemen.”

Te kort door de bocht

Raadslid Ger Kruger (Beter voor Rijswijk) zegt in een reactie dat Van de Meij ’te kort door de bocht’ gaat. “Juridisch is de gemeente inderdaad geen partij, maar de wethouder moet voor alle inwoners van de stad opkomen. Daarom vind ik dat hij wel degelijk zou moeten bemiddelen in dit conflict. Ik ga hem daar vandaag nog nadrukkelijk op aanspreken.”