Huisarts werkt samen met welzijnscoach

Rijswijkse huisartsen en welzijnsorganisaties gaan samen werken om ervoor te zorgen dat mensen die zich bij een huisarts melden met problemen in hun omgeving en die leiden tot geestelijke en lichamelijke klachten, de juiste ondersteuning krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlies van een baan of een geliefde. Omdat de oplossing van de klachten niet altijd ligt in het slikken van medicijnen of een verwijzing naar een psycholoog, biedt Welzijn Rijswijk huisartsen welzijnsarrangementen aan onder de naam ‘Welzijn op recept’.
De huisarts kan zijn patiënt begeleiding door een welzijnscoach aanbieden, die samen met de hulpvrager kijkt welke ondersteuning nodig is de problemen het hoofd te kunnen bieden. De welzijnscoach kan voor ondersteuning ook het Sociaal Wijkteam inschakelen.
Eerst werken Welzijn Rijswijk, Huisartsenpraktijk Bakker en Lijn1Haaglanden samen in het project. De nadruk ligt daarbij op inventarisatie van de vragen die de huisarts krijgt en de doorverwijzingsmogelijkheden naar de Rijswijkse arrangementen. Na een half jaar zal een evaluatie uitwijzen op welke manier andere huisartsen kunnen aansluiten.
Meer informatie over de al lopende innovatieprojecten in het sociaal domein, is te vinden op www.innovatiesociaaldomeinrijswijk.nl.