Gaat gemeente Rijswijk voor ruim 4 miljoen euro het schip is

Vorig jaar maakte Omroep Rijswijk melding van het faillissement in november van Modulus. Eigenaar van 21 panden in de Plaspoelpolder, hiermee is 100 miljoen gemoeid. De gemeente Rijswijk had al eerder een claim op Modulus en procedeerde daarover. Het betreft hier de niet nagekomen afspraken na de koop van een terrein aan de Lange Kleiweg. De gemeente had in eerste instantie een claim tegen Modulus Projectontwikkeling en voor het geval hier geen verhaal is te halen ook een verklaring voor recht gevorderd dat Modulus Vastgoedondernemingen en haar bestuurders onrechtmatig jegens de gemeente hebben gehandeld. De rechtbank wees de claim op Modulus Projectontwikkeling toe en die op Modulus Vastgoedondernemingen en haar bestuurders af, omdat het oorzakelijk verband tussen het onrechtmatig handelen van deze partijen en de schade van de gemeente zou ontbreken. Hiertegen is de gemeente in hoger beroep gegaan.
Modulus is failliet en er is een curator aangesteld. Die zal moeten kijken hoeveel de waarde van het bezit is. De gemeente moet zich dan voegen bij de andere schuldeisers, waarbij de preferente schuldeisers, zoals de belasting, voorgaan. Of er dan nog veel te verdelen overblijft valt is twijfelachtig.
Het hoger beroep van de gemeente is nu met name gericht op de bestuurders, die zijn niet failliet verklaard. Maar of daar veel te halen is. En of Rijswijk de enige schuldeiser is. Het gaat om ruim 4 miljoen, bijna net zoveel als we per jaar aan onderwijs of aan openbare orde en veiligheid uitgeven. Maar we kunnen het ook positief benaderen. Veel gemeenten gingen door de crisis onderuit met stadsontwikkelingsprojecten. Duur gekochte grond die geen projectontwikkelaar meer wil kopen. Wat dat betreft heeft Rijswijk het in RijswijkBuiten en Het Haantje natuurlijk uitmuntend gedaan.