Bewoners RijswijkBuiten tevreden over comfort

RijswijkBuiten is de eerste grote energieneutrale nieuwbouwwijk van Nederland. In 2013 zijn de eerste huizen opgeleverd. De meetgegevens van het gebouwgebonden energieverbruik zijn tot nu toe veelbelovend. Deze gegevens zeggen echter weinig over hoe de bewoners het comfort in de woningen (temperatuur, geluid van de installaties, luchtkwaliteit, etc.) ervaren. Ook geven de cijfers weinig inzicht over het gebruik van de woningen inclusief bijhorende gebruiksgebonden installaties. De brandende vraag is dus: hoe tevreden zijn de bewoners van RijswijkBuiten over het comfort in hun energiezuinige woning? Bureau Merosch onderzocht dit voor de gemeente Rijswijk. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Rijswijk, Dura Vermeer, Klimaatgarant en de Haagse Hogeschool. Om tot een betrouwbare conclusie te komen is gebruik gemaakt van een brede enquête onder de bewoners, in combinatie met verdiepende interviews.
Tevreden bewoners
Er mag geconcludeerd worden dat de bewoners van RijswijkBuiten over het algemeen tevreden tot erg tevreden zijn over het comfort. Dit blijkt vooral als er wordt gekeken naar de tevredenheid wat betreft het comfort in de winter en de zomer in de woon-, slaap- en badkamer. Over de warmwatervoorziening zijn de bewoners ook erg te spreken. Ook de resultaten wat betreft de luchtkwaliteit in de woon-, slaap- en badkamer zijn goed. Toch is het wellicht wenselijk om meer te gaan ventileren om kook-, slaapgeuren en condens beter af te voeren.

Mogelijke verbeteringen
Er zijn ook een aantal zaken die beter kunnen. Denk aan de regelbaarheid van de temperatuur in de woon- en slaapkamer en het geluid van de warmtepomp in de slaapkamer. Een belangrijk aspect is de voorlichting: in nagenoeg alle interviews werden door de bewoners aandachtspunten genoemd rond dit onderwerp.