BB-commandobunker wordt museum

In Park Overvoorde, dichtbij het landhuis, zijn in de oorlog de Duitsers actief geweest. Daarna was het tijdens de Koude Oorlog een communicatiepost Ook oefende de Bescherming Bevolking er. De laatste periode was er een groep vrijwilligers actief, die zoveel mogelijk restaureerde. Van de bunkers van de Duiitsers tot de commandobunker. Ook hielden zij rondleidingen. En nu is het een officieel museum geworden Dat stelt wel meer eisen aan de inrichting van de expositie en het vastleggen van alle gegevens, maar dat hebben de vrijwilligers er graag voor over. Voordeel is wel dat bezoekers nu van hun Museum kaart kunnen gebruiken om naar binnen te mogen.
Ze hebben plannen om ook de oude gebouwen van de Duitsers te gaan gebruiken voor de expositie van al het materiaal. Het museum krijgt dus een permante status. Wel hebben ze nog behoefe aan nieuwe vrijwilligers