25 Sociale huurwoningen in Rijswijk Buiten

De behoefte aan betaalbare woningen in Rijswijk is erg groot. De twaalfde Voortgangsrapportage Rijswijk Buiten vermeldt de bouw van 25 sociale huurwoningen in 2017. In de 6e herziening van de grond exploitatie wordt gewerkt aan 10% sociale huurwoningen.