Zwanenfamilie blijft van de winter

  • Bij de Hoornbrug spotten we deze zwanenfamilie. De witte zwanen blijven dichtbij het broedgebied overwinteren. Het voedsel bestaat meestal uit waterplanten. Na de winter worden de jongen uit het territorium verjaagd door de ouders, vóórdat ze een nieuw nest maken. In het wild leeft een zwaan ongeveer 20 jaar. De wilde en kleine zwaan komen uit Rusland en Scandinavië wel overwinteren in Nederland. In de winter zien we dan ook de meeste zwanen in Nederland, meestal in groepen.