Zuiveringsheffing Delfland daalt naar € 93,50

Met het vaststellen van de begroting van Hoogheemraadschap Delfland zijn de belastingtarieven voor 2017 vastgesteld. Het algemeen bestuur besloot de opbrengst van het afbouwen van de kwijtschelding direct te verrekenen. De zuiveringsheffing daalt naar 93,50 euro.

 

Door het afbouwen van de kwijtschelding valt de belastingopbrengst hoger uit dan verwacht. Er is ruim 4 miljoen euro geïnd onder huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau. Het algemeen bestuur vindt dat conform de afspraken alle huishoudens direct moeten profiteren door een lager tarief.

 

Delfland wil iets doen aan de hoogte van de belasting voor droge voeten en schoon water in deze regio. De tarieven voor de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing stijgen in 2017 minder dan de afgesproken 1,5 procent. Tegelijkertijd wordt de schuldenlast afgebouwd. Het financiële beleid leidt tot een financieel vitale organisatie, waarbij ruimte is in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen.