Ziek in Rijswijk van de vieze lucht

“Rijswijk is, na Rotterdam, de gemeente met de slechtste luchtkwaliteit van Nederland. Daarom roept GroenLinks het Rijswijkse gemeentebestuur op meer maatregelen te nemen voor gezondere lucht,” aldus Groen Links raadslid Marieke Albers.

“Door het inademen van vieze lucht, ‘roken’ we dagelijks 6,6 sigaretten ‘mee’, zo blijkt uit berekeningen van Milieudefensie, en dat is negatief voor de gezondheid en de levensverwachting van alle Rijswijkers”.

GroenLinks stelt daarom voor om de huidige milieuzone uit te breiden naar de Prinses Beatrixlaan en ook zeer vervuilende bestelbusjes en personenwagens te weren. Verder zou een verlaging van de maximum snelheid op de snelwegen in en rond Rijswijk helpen voor schonere lucht. Nu mogen ’s avonds over de A4 auto’s met 130 km/uur dwars door Rijswijk rijden. Ook kan het ontmoedigen van de 2-takt brommer, die relatief veel ultrafijnstof uitstoot, en het stimuleren van wandelen en fietsen positief bijdragen aan de luchtkwaliteit.

“Als we niets doen, heeft Rijswijk straks de allerslechtste luchtkwaliteit van Nederland”, vertelt GroenLinks raadslid Marieke Alberts. “De gemeente Rotterdam is namelijk al begonnen met het uitbreiden van de milieuzone en heeft zichzelf concrete doelen gesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat is niet iets vrijblijvends; de kwaliteit van de lucht heeft invloed op de gezondheid en levensverwachting van mensen. Iedere Rijswijker heeft recht op schone lucht.”

Afgelopen week was de lucht zo vies dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een waarschuwing uitbracht: mensen met een kwetsbare gezondheid kregen het advies binnen te blijven en zich vooral niet in te spannen. Ook presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een tweejaarlijks rapport over de staat van het milieu waarin o.a. staat dat luchtverontreiniging aanzienlijke gezondheidsschade veroorzaakt en dat er drastische keuzes nodig zijn om milieudoelen te halen.

Dat het zo slecht gesteld is met de luchtkwaliteit, is voor Rijswijk niet nieuw. Tien jaar geleden was de gemeente al verplicht om een luchtkwaliteitsplan op te stellen vanwege overschrijdingen van wettelijke normen. In de tussentijd is er bijvoorbeeld rond de Haagweg wel een milieuzone ingesteld die de meest vervuilende vrachtauto’s weert, maar dat is bij lange na niet voldoende voor de gezondheid van alle kinderen en volwassenen in Rijswijk.