Zak naast container? Dat wordt betalen!

De tijd van waarschuwen en mensen aanspreken op gedrag is voorbij. De gemeenteraad wil nu dat er wordt gehandhaafd. Milieu-inspecteurs gaan de inhoud van zakken naast de vuilcontainer onderzoeken op namen en adressen. De eigenaar van de zak kan rekenen op een forse boete. Datzelfde geldt voor oud papier. Dan wordt gezocht naar wikkels met een naam en adres. De gemeente komt in september met een totaal actieplan zwerfafval.

“Zwerfvuil is een doorn in het oog”, sprak ook wethouder Ronald van der Meij in het gemeenteraadsforum. Zwerfvuil aanpakken is een breed gedragen onderwerp. Naast veiligheid is zwerfvuil het belangrijkste thema van burgers. Niet eerder was er zo’n duidelijk signaal uit de gemeenteraad om dit snel daadkrachtig aan te pakken. “Mensen aanspreken op hun gedrag heeft geen zin. Als ze worden beboet, dan is het gauw afgelopen”. Door nu boetes uit te delen, willen we het effect bereiken dat mensen twee keer nadenken voor ze dat doen”.

De gemeente wil de boete voor afval naast de container gaan fiscaliseren. Dat betekent dat de opbrengst niet meer naar de overheid gaat maar naar de gemeente. Hierdoor kan er meer mankracht worden gedaan aan handhaving. Iedere in Rijswijk ingeschreven gezin/persoon kan gratis bij Avalex een pasje aanvragen voor de vuilcontainers.