Ypenburg, van steentijd tot heden”

Henk Kronenberg voorzitter van de Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg, vertelt op woensdag 21 maart vanaf 20.00 uur over Ypenburg, van steentijd tot heden. Dat doet hij in Gebouw Hofrust, Herenstraat 44B op verzoek van de Historische Vereniging Rijswijk

Al bewoning in de Steentijd
“De historie van de wijk Ypenburg gaat terug tot de steentijd. 5500 jaar geleden woonden op de zandduinen van de toenmalige kustlijn mensen uit de Hazendonkgroep. Aan de hand van vondsten is vastgesteld dat het Ypenburgduin gedurende 400 jaar bewoond is geweest. Naast gebruiksvoorwerpen, sporen van bewoning en voedselresten zijn de graven van 42 personen gevonden. Deze unieke vondst is het bewijs dat op de locatie Ypenburg al 5500 jaar geleden werd bewoond.

Na de eerste bewoners is het lang stil op Ypenburg. Het gebied veranderde in moerasbossen en hoogveen. Ongeschikt voor bewoners. Alleen langs de kust op de hoge gelegen duinen woonden mensen. De Romeinen begaven zich niet in deze onherbergzame woestenij. Het duurde tot in de Middeleeuwen voor het gebied werd ontgonnen. De wildernis veranderde de loop de eeuwen in een veengebied, waar aan de randen langs de waterlopen gewoond kon worden. Door het gebied droog te malen konden door ontvening onder water staande gronden gebruikt worden voor veeteelt.

De opkomende verstedelijking van het landschap door aanleg van wegen en woonwijken veranderde in de 20e eeuw het gebied in sneller tempo. De wenselijke woningbouw als uitbreiding van Rijswijk en Den Haag werd nog voor de Tweede Wereldoorlog verhinderd door de aanleg van een vliegveld. Pas na de val van de Berlijnse Muur en het einde van de koude oorlog is in nog geen 25 jaar een nieuwe woonwijk met 25.000 inwoners op de plek gekomen, waar 5500 jaar geleden de eerste kustbewoners leefden.