Woningcorporaties moeten zorgen voor passende woningen

In Rijswijk moet iedereen goed kunnen wonen; ook ouderen en mensen met een beperking. GroenLinks Rijswijk wil dat woningcorporaties zich inspannen voor passende woningen. Óók voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben. In alle wijken. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen wijken voor hoge en wijken voor lage inkomens.

Wachtlijsten voor sociale huurwoningen
“Er is een trek naar de Randstad. Ook naar Rijswijk. We hebben lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen.Voor de korte termijn zitten er verschillende woningbouwprojecten in de planning. We moeten er rekening mee houden dat er behoefte aan woningen blijft bestaan. In onze gemeente is de nog beschikbare ruimte voor extra woningbouw beperkt. Dat betekent dat we zorgvuldig moet afwegen waar en hoe we nieuwbouw inpassen”.

Goed betaalbaar wonen in alle wijken
GroenLinks zet in op inbreiding in de bouw, binnen de kaders van leefbaarheid: een compacte, groene stad voor iedereen. “We moeten innovatief te werk moeten gaan, bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van leegstaande kantoorpanden in de Plaspoelpolder. Want iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk”. Daarom willen ze afspraken maken met woningbouwcorporaties om voldoende betaalbare sociale woningen aan te bieden, afgestemd op de vraag, zodat de lange wachtlijsten flink korter worden. Afspraken met corporaties gaan ook over de duurzaamheid van huurwoningen, zowel wat betreft de materialen, als de energiehuishouding. Alle woningen moeten beter worden geïsoleerd. “Bovendien willen we meer goedkope koop- en huurwoningen laten bouwen door particuliere aanbieders/verhuurders”.