Winston Churchill Tower krijgt 316 woningen

Reshape Properties gaat het gebouw aan de Sir Winston Churchilllaan 366 te omvormen van kantoorpand naar 316 huur en koopwoningen. De Winston Churchill Tower stond jarenlang bekend als het voormalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit past bij het plan om van de Bogaard en omgeving in 2030 weer een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied te maken, als toekomstbestendig stadscentrum van Rijswijk.

Ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage
Om het plan mogelijk te maken moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld van werken naar wonen. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 22 juni tot en met donderdag 2 augustus ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen een inspraak reactie indienen.