Wil van Nunen(PvdA): Ook in Rijswijk leven zonder armoede

“Gratis openbaar Vervoer voor 65+ Rijswijkers met een Ooievaarspas. Regelingen voor Rijswijkse kinderen van minima uitbreiden waar dat nodig is. Iedereen in Rijswijk moet mee kunnen doen en vooruit komen”, benadrukt Wil van Nunen van de Rijswijkse PvdA.“Mensen die in armoede leven hebben minder kansen om mee te doen en vooruit te komen. Voorop staat mensen financieel zelfredzaam te maken. Daarvoor moeten we weten om wie het gaat en de mensen kennen, zodat we ze kunnen benaderen”, vult ze aan.

Alle Rijswijkse kinderen moeten goede startkansen hebben
Kinderen gaan Wil extra aan het hart omdat een goede start belangrijk is voor je latere leven. “Kinderen mogen nooit in armoede leven. De regelingen voor Rijswijkse kinderen, willen we uitbreiden waar dat nodig is. Alle kinderen moeten die middelen hebben, die nodig zijn om de school goed te kunnen volgen en mee te kunnen doen. Laptops, smartphones en dergelijke horen daar ook bij. Sport, kunst en cultuur moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn”.

Partners betrekken bij minimabeleid
Het betrekken van maatschappelijke partners is belangrijk. Peuterspeelzalen, het CJG, scholen en huisartsen hebben een signaleringsfunctie om armoede in gezinnen ‘op te sporen’. Goede samenwerking met verschillende partners is voor Wil van Nunen dus een voorwaarde.