VIDEO: Afscheid wijkagent Klaar Toet

Klaar Toet, de wijkagent van oud Rijswijk maakte in de veertien jaar in ‘de mooiste wijk van Rijswijk’, heel veel vrienden. Die kwamen vrijdagmiddag allemaal naar wijkcentrum

De Ottoburg om afscheid van hem te nemen. In een zaaltje dat eigenlijk te klein was en een rij wachtenden tot in de gang. Maar Klaar heeft er dan ook 45 politiejaren opzitten.

 

Agent in verkeerstuin

Als kleine jongen wist hij al dat hij agent wilde worden, dat was zijn passie. In de Haagse verkeerstuin speelde hij al de politieman. Een groot aantal Haagse bureaus had hij al gezien toen hij eind 2014 als wijkagent naar Rijkswijk kwam. “Dat ‘paste mij prima’. Als wijkagent was ik (en werd ik graag) betrokken bij van alles en nog wat in de wijk, ik probeer de bewoners in diverse situaties van dienst te zijn en ze bij vragen goed te verwijzen of te informeren.”

 

Laagdrempelig

Wandelend, fietsend of per auto was hij altijd aanwezig in de buurten van zijn wijk. Oud-Rijswijk (Herenstraat en omgeving), Cromvliet, Leeuwendaal en (vanaf begin mei 2015) ook de Bomenbuurt. “Gelukkig is er door alle reorganisaties bij de Nationale Politie niet bezuinigd op de wijkagent, dus een goed bereikbare ‘laagdrempelige’ politie blijft hierdoor bestaan.”

 

Strandwalfestival

Voorlopig gaat hij genieten van zijn pensioen. Maar helemaal los van Rijswijk komt hij niet. “Bij de evenementen zoals het Strandwalfestival, kom ik zeker even kijken”. Weliswaar niet meer in uniform. Maar Klaar was een wijkagent die ook in zijn werk zijn uniform eigenlijk niet nodig had. Daar werd sowieso naar geluisterd. Klaar het gaat jou en je vrouw goed !!!